LadyZONE.bg: Какви са ползите от чуждестранно обучение от ранна възраст?
Грета Димитрова: "Процесът на учене на език започва в утробата. Детето усвоява езика и звуците, които го заобикалят. Тази способност се проявява най-силно в първите месеци след раждането. През втората година при него се проявява способността да асоциира звуците с конкретни предмети, развива се и неговата лексика. Изключително важно е да се оползотворяват максимално добре първите години от живота на детето, когато процесът на учене на чужд език не може да бъде ясно разграничен от този на родния. На тази възраст детето приема езика като различен, не като чужд. Най-благоприятният период за изучаване на език е този, когато детето изучава родния. Интензивното развитие на мозъка в първите години от детството дава възможност децата да усвояват чуждия език с лекота. Те имитират и възпроизвеждат това, което чуват. За тях заниманията на друг език са забавление – още един повод да се забавляват, пеейки, танцувайки и рисувайки. От друга страна изучаването на чужд език, развива детския интелект, разширява общата им култура, обогатява ги, давайки им възможност да общуват с връстници те си по цял свят."

Малте Мьолер: "Гъвкавостта и способностите на младия ум са впечатляващи. Повечето деца при нас са българчета, другите са от смесени бракове. Има едно момиченце, което говори вече български, английски и немски – тя е на пет години. Тук съм вече от година, не говоря български, за това говоря само на немски и това помага на децата да усвояват езика. По този начин те се потапят напълно в немско говорящата атмосфера. За тях това е първата възможност да се изразяват на чужд език."

LadyZONE.bg: Разкажете ни повече за образователната система на „Германи” – какви са нейните предимства? Специфики?
Грета Димитрова: "Обучението се извършва по програмата „Ръка за ръка”, одобрена от МОМН, „Кикус“ (изд. Хюбер) и „Ханс Хаазе”. Най-малките деца в „Германи” изучават немски език обучавайки се по програмата „Ханс Хаазе” и „Кикус”. И двете им предоставят възможност да се потопят в чуждоезикова среда и по естествен начин да научават немския език. Малчуганите се обучават под формата на игра. По този начин се стимулират всичките им сетива и те запаметяват повече информация, посредством движения и звуци те учат много по-бързо език. Децата го използват пречупвайки го в реални житейски ситуации и обичайни за тях дейности. Усвояването на езика става по най-естествения за тях начин – наблюдавайки, слушайки, опитвайки се да разбират света около тях и това, което им говорят околните."