В България и целия Европейски съюз насилието над жени остава един от най-големите социални проблеми.

Над 36% от младите жени в България на възраст между 18 и 29 години са били жертви на насилие от свой настоящ или бивш партньор, според проучване на Националния статистически институт от 2022 г.

Освен това, 12% от жените на възраст между 18 и 74 години са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие през живота си. Този феномен засяга приблизително една трета от 228-те милиона жени в ЕС.

За да се справи с този сериозен проблем, Европейският съюз прие нова директива за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Тя е първата по рода си и цели да укрепи правата на жертвите и да осигури по-добра защита и подкрепа за тях. Директивата влиза в сила на 14 юни 2027 г. и предоставя държавите членки срок до 2027 г. да я имплементират в националното си законодателство.

КАКВО ПРЕДВИЖДАТ НОВИТЕ ПРАВИЛА?