В края на всеки ден, когато чиниите от вечерята са измити, децата са по леглата и сте сложили нощен крем на лицето си, отделете си 5 минутки за анализ на деня. Седнете удобно и поставете лист и химикалка пред себе си. 

Напишете 5 неща, за които сте благодарни, че са ви се случили през изминалия ден.

Обръщайки поглед към случилото се и търсейки за какво сте благодарни в паметта си, всъщност концентрирате вниманието си върху хубавото и щастливото. Дори да сте го пропуснали през деня или да не сте му обърнали достатъчно внимание, докато се е случвало, в тези 5 минутки имате време да го изживеете пълноценно. Записвайки петте неща, ще се убедите, че в деня ви е имало много повече щастие, отколкото сте си мислели.

Превърнете тази практика в традиция и всеки път увеличавайте нещата с по едно.

С написването на тези благодарности подчертавате щастието в собствения си живот и изпращате положителна енергия и към хората около вас, защото...

Когато благодарите, всъщност дарявате благо на някого.