По стар обичай на Разпети петък ортдоксалните християни се отдават на най-строг пост, който изключва храната и дори водата. По традиция не се подхваща къщна или полска работа. Християните се обръщат към себе си, за да се покаят и пречистят помислите и душата си. Пред олтара в църквата се изнася кръста, а пред него върху масата се постила плащеницата. Богомолците минават под нея, целуват кръста в израз на скръбта и разкаянието си.

Днес е Разпети петък – денят, в който Исус Христос бил разпнат на кръста.

След дългите часове на бичуване и унижения, които Исус трябвало да изтърпи пред еврейската тълпа, Пилат казал:

„Давам ви Исус. Вие можете да правите с Него каквото искате.”

След тези думи страданията на Спасителя продължили към своята кулминация. Фарисеите и еврейските първенци ликували.

За да се подиграят с „Царя на Юдея”, римските войници короновали Исус с трънен венец и го наметнали с червена дрипа, вместо плащеница. Стоварили тежкия кръст върху раменете му и го повели по Пътя на страданието (лат. Via Dolorosa). С крясъци и хули тълпата тръгнала след римските войници.

На хълма Голгота край Йерусалим, когато Христос бил разпнат, над земята внезапно се спуснал мрак.

Според библейския текст, макар че бил още светъл и горещ ден, станало толкова тъмно, че хората едва се виждали един друг. Настъпили смут и страх.

Мъките на Изкупителя, прикован към кръста, продължили с часове. Последното, което казал Исус, било:

„Господи, прости им. Те не знаят какво правят. Предавам духа си в твоите ръце”.

Като произнесъл тези думи, издъхнал. Тогава, според библейското предание, земята се разтресла, и тежката завеса в йерусалимския храм се разкъсала на две. Присъстващите се разбягали. Много от тях съжалили, че искали смъртта му и повярвали, че на кръста наистина е бил Син Божий.

В петъка след залез слънце (събота според еврейския денонощен цикъл) скърбящите близки на Исус свалили тялото му от кръста и го положили в гробница.