"Ангелите я наричат небесна радост, дяволите я наричат адска мъка, хората я наричат любов."

- Хайнрих Хайне (1797-1856), един от най-значимите немски поети на 19 век