"Да обичаш значи да намериш в щастието на друг своето собствено щастие."

- Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646 - 1716), германски философ, математик, дипломат, библиотекар и юрист