"Всеки спасява веднъж някого. Точно както всеки убива веднъж някого. Дори когато не го съзнава."

- Ерих Мария Ремарк (1898 - 1970), германски писател