Някои градят своето бъдеще, а повечето от нас само го чакат да дойде.