По-добре да умреш, борейки се за свободата, отколкото да си затворник през целия си живот.