На 9 април 1626 г. света напуска английският юрист, политик и писател Френсис Бейкън, който става по-известен като философ и защитник на научната революция.

Трудовете му установяват и популяризират индуктивната логика, тоест от частното към общото. Бейкън озаглавява проекта си за реформа в науката "Голямото възстановяване", като успява да завърши първите три части от замисления труд, станали известни като "Нов органон" по подобие на "Органон" от Аристотел.

Днес се навършват 393 години от смъртта на Френсис Бейкън, а ние почитаме британския философ с вечните му мисли и цитати.

Снимка: Getty Images

"Знанието само по себе си е сила."

"В гнева си глупаците имат остър език, но от това не стават по-богати." 

"Мълчанието е добродетелта на глупаците." 

"Невъзможно е да обичаш и да бъдеш разумен." 

"Парите са добър слуга, но лош господар." 

"Човек, който властва над другите, губи личната си свобода." 

"Този, който знае малко, се отличава с голяма подозрителност." 

Снимка: Getty Images

"Завистта няма почивен ден."

"Трябва да се стремим към знание не заради споровете, не за да презираме другите, не заради полза, слава, власт или други низки цели, а за да бъдем полезни в живота." 

"Човек може толкова, колкото знае."

"Животът е действие. Ако искаш щастие - действай! Започни да правиш това, което най-много желаеш, още сега. Животът няма да трае цяла вечност. Имаш само този момент, белщукащ като звезда в ръката ти, и след това разтапящ."

"Знание и могъщество е едно и също."