#Скачането на въже е класика в спортния жанр. Необходимо Вие едно въже и добро настроение. Скачайки редовно на въже не само ще стегнете долната част на краката, но и ще си припомните хубави спомени от детството, които допринасят за поддържането на спортния дух. Що се от нася за времетраенето на една сесия, тя зависи от физическата ви кондиция. Съветваме Ви да скачате на пръсти за по-добри резултати.

#Нисък POGO скок
Съберете краката, успоредни един на друг, сгънете леко коленете и изпънете ръцете напред. След заемането на тази позиция, започнете да скачате ниско, колкото се може по-бързо. За да бъде упражнението ефективно е необходимо да направите (поне) 40-50 повторения, имайки предвид, че във времето е препоръчително да увеличавате броя скокове и бързината. А по-силните от нас могат да използват и тежести.

#Висок POGO скок
Заемете същата позиция, като предната. Това упражнение се различава с това, че скоковете трябва да бъдат не само бързи, но и високи. Скачайте, вдигайки краката, колкото се може по-високо.

#Предни повдигания
Това упражнение е за по-напредналите от нас. Принципът му е сходен с този на т.нар glute-ham-gastroc, с тази разлика, че заставате на колене, глезените обездвижени и се навеждате напред, като се стараете да не използвате ръце. Натоварването трябва да бъде предимно в таза и задната част на краката.