#Коя е личната ми цел?

Мислите ли, че всеки един от нас е на тази земя с определена цел. Мисия, която е длъжен да осъществи, докато е на тази земя? Опитайте се да съзрете голямата картина. Тази на хоризонта, който наричаме живот. Кои са хората, които ви заобикалят? Какви са техните роли! Могат ли да ви бъдат от полза за вашата себереализация. Кой са уроците, които научавате с всеки следващ ден! Отговорите на всички тези въпроси ще ви помогнат да осъзнаете, какво е най-важно за вас тук, сега и за напред. 

#Какво ще стане, ако дадено нещо не се случи сега?

Ежедневието ни е изпълнено с множество задължения, притискащи ни със съответните им срокове - фактури, такси, задължения, заплати, покупки, абонаменти и не само. С тази разлика, че на моменти не смогваме. Задушаваме се. Чувстваме се притиснати в ъгъл, от където няма излизане. Омагьосаният кръг на живота, обвързан с финансите на съвременния човек, е безпощаден. В такъв момент си задайте въпроса: "Защо робувам на тази система?!" А след това и този: "Какво ще стане ако не спазя дадения срок!" Да не би животът ни зависи от това? Не. Истината е, че ако забавим едно или друго задължение, животът ни ще продължи такъв, какъвто е - красив. 

#Приемник ли съм или предавател?

Това е най-важният въпрос, на който всеки един от нас е редно да си отговори. Какво предпочитате - да наблюдавате хората около вас как градят своята реалност, сбъдвайки мечтите си или да се вземете в ръце и да започнете да съзидавате. Какво обичате да правите? Кои са нещата, носещи ви радост и удовлетворение! Какво бихте искала да споделите със света?! Ето го отговорът ви! Той е вътре във вас. Чуйте как вътрешният ви глас прошепва отговорите.