Общността може да е абстрактно понятие, но тя има много конкретни измерения. Съществуват много различни видове общност, но всички те имат свой свързващ елемент, “нишка”, която ги държи заедно. Тук ще прочетеш за основните типове общност и нишките, които ги обединяват. 

Ако и ти искаш да станеш част от нещо по-голямо, направи първата крачка и се присъедини към общността на Тук-Там, където и да се намираш.

Общност, която споделя общ интерес

Това е най-често срещаната форма на общност, защото обикновено хората се обединяват около обща идея или интерес. Те се фокусират върху дълбочината на тяхната страст към въпросната идея. Често ги обединяват смислените и стойностните дискусии. До голяма степен в такъв тип общност превес имат интелектуалните, мисловните процеси, за разлика от действията. 

Този тип общност не се ограничава в определени географски граници или райони. Общността е и наднационална и дори колкото повече различни хора са част от нея, толкова по-богата е тя, защото има приток на многообразни идеи и понятия. Хората стават членове на такава общност, за да обменят идеи, информация, да получат отговори на своите въпроси, да подобрят познанията си по дадената идея. Затова и нишката, която държи тази общност заедно, не е видима, а е в сферата на идеите и общия интерес.

Общност, която действа за промяна

Това е общността, която най-трудно се създава и поддържа. Причината за това е, че трябва да са налице едновременно два различни компонента. От една страна, членовете на общността трябва да желаят да постигнат някаква промяна, например в обществото, в което живеят. От друга страна, трябва да е налице и реално действие или поредица от действия за постигането на тази промяна. 

Например, една такава общност може да си постави за цел да промени средата около себе си към по-добро. За целта е необходимо общността да има членове, да начертае ясен план за действие и да приложи в изпълнение начертаните стъпки. Само ако всички членове на общността взимат участие и допринасят за изпълнението на плана може да се говори за функционираща общност от този вид.

Общност, обединена от една професия или дейност

Този тип общност се състои от хора, които са обединени от своята професия или искат да променят нещо в дадената професия или сфера на дейност. Свързващата нишка тук е знанието, което те имат в определена сфера. За разлика от първия пример, където хората се обединяват от общ интерес, за да получат още знания, тук хората са обединени от общите си знания в една област и желанието на базата на тези знания да направят промяна.

От една страна, те може да искат да подобрят нещо в практиката на професията. От друга страна, може да става дума за предотвратяване на въвеждането на практика, която според тях ще навреди на професията и обществото като цяло. До известна степен такива общности са, например, адвокатските колегии или лекарските съюзи. 

Общност, обединена от външни събития или ситуация

Общност, обединена от външни събития или ситуация, обикновено се сформира около някакво обстоятелство, например, майчинство. В този и други примери свързващото звено е търсенето на информация, подкрепа и съвети от хора, които са били в същата ситуация или са преживели подобно събитие. 

 

Разликата между този вид общност и групата за подкрепа, например, е, че при общността може да има и обществен или социален елемент. Ако хората в общността заедно открият, че има нужда от някаква промяна, може да предявят своите искания и идеи пред компетентните органи. Това се случва често след като са обменили информация за своя опит и са открили, че могат да подобрят определени процеси. Такава общност може да има дълго съществуване във времето, но честа смяна на членовете в самата общност.

Общност, обединена от общ език за комуникация

Общността, която е обединена от общ език за комуникация, на пръв поглед изглежда като нещо твърде абстрактно и голямо. Но в повечето случаи под този вид общност се имат предвид обществата, които говорят един език и се намират в чужда държава. Това са така наречените експати. Най-често това са чужди специалисти, които работят и живеят в дадена държава за определен период от време. Общността, която създават с другите експати от родината си, е типът общност, който е много често срещан в редица държави. В тази общност влизат хора от различни социални прослойки, професии, интереси и прочие. Не е задължително те да идват от една и съща държава, свързващата нишка тук е общият майчин език. Общността обикновено се събира, за да си помага и да се подкрепя в чуждата държава със съвети, информация и т.н.

Много от елементите на гореизброените общности можеш да откриеш в общността на Тук-Там, която споделя възможности да живеем, работим и учим по-добре. Като част от общността на Тук-Там имаш и шанс да допринасяш за смислени и стойностни каузи в посока превръщането на България в още по-добро място за живеене за всички.

Открий възможностите, които http://tuk-tam.bgТук-Тамовската общност предлага.