По какво се различават успешните от неуспешните хора? разликите не са само в старта, който дават родителите или в образованието. Има неща, които хората правят ежедневно и са част от тяхната самодисциплина и световъзприемане, които са достатъчно добри предпоставки животът им да върви по мед и масло. 

Всяко нещо, което прави успешният човек, неуспешният го върши по коренно различен начин. Ето как. 

Снимка: iStock

Какво правят успешните хора:

1. Четат книги.
2. Поддържат се.
3. Отворени са за нови неща.
4. Прощават.
5. Обсъждат идеи.
6. Усвояват нови умения.
7. Отговорни са за другите.
8. Умеят да благодарят.
9. Правят планове за бъдещето.

Как го правят неуспешните:

1. Гледат телевизия.
2. Мърморят, че им липсва време.
3. Плашат се от промените.
4. Мразят и са злобни.
5. Обсъждат хората. 
6. Всичко си знаят.
7. Обвиняват другите
8. Изискват и са претенциозни
9. Не си поставят цели

 

Анкета
вие от кои сте