Милиони хора по цял свят са изложени на риск от холера поради липса на елементарни условия за достоен и здравословен живот. Сред факторите, които определят тази негативна статистика, са недостига на чиста вода и сапун. И не само. 

Оказва се, че в 21 век в недостиг са тоалетните и ваксините. Според Международната координационна група за осигуряване на ваксини са необходими незабавни действия, за да се спре безпрецедентното многогодишно нарастване на случаите на холера в света.

От 2021 г. насам холерата рязко нараства в световен мащаб. Предварителните данни за 2023 г. разкриват по-нататъшно увеличение. Докладвани са над 700 000 случая.

Снимка: iStock

Тази криза може да изглежда твърде далечна за някои хора. Но действията за предотвратяване й са една от основните теми в световния ден на здравето по цял свят. Включват инвестиране в достъпа до безопасна вода, канализация и хигиена, бързо тестване и откриване на огнища, както и подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи. 

До началото на 19 век холерата е разпространена главно в Индия, като река Ганг е основният източник на заразата. На хинди холерата се нарича Mari, което означава смъртоносна болест. 

От 20-те години на 19 век болестта се разпространява и в други страни. Предизвиква и няколко пандемии с десетки хиляди жертви. В наши дни смъртността при хората от холера се е увеличила на 9,13% за африканския континент.

Прогнозите са, че през 2024 г. световният производствен капацитет на ваксини срещу холера ще бъде 37-50 милиона дози. Въпреки това, вероятно ще продължи да бъде недостатъчен, за да задоволи нуждите на милионите хора, пряко засегнати от холера.

Според учените същата спешност и иновативност, която видяхме с производството  на ваксини при COVID-19, трябва да се приложи и при холерата.