Проституцията в Гърция е разрешена само в публични домове, легализирани от държавата. Правилата за тях са строги (момичетата трябва да не са женени, самите помещения да са на поне 200 метра от най-близките обществени сгради и др.), но в условията на пандемия стават още по-строги, а според някои, дори абсурдни.

"Хората, измислили тези правила не знаят нищо за секса, за това какво представлява сексуалния контакт между двама души", казва Рита, която има собствен публичен дом в Атина. 

Транс жената Ана Куропу, основател на организация за подкрепа на сексуалните работници, споделя, че няма как да накарат клиентите да оставят личните си телефонни номера.

"Кой ще ни даде такава информация?," пита се тя.

Вижте какви правила още са задължени да спазват публичните домове в Гърция от този понеделник.

Друго по темата: