436 професии в Русия са недостъпни за жени. Те са забранени с указ на президента Путин от 2000 година. Причината - че предполагат "тежък труд в сложни и опасни условия".

От следващата година обаче предстои съкращаване на списъка до 100 позиции. Сред новодостъпните професии ще е и тази на капитан в черноморския флот.

"Реших да стана част от екипажа, защото е много интересно. Това е експеримент, в който жени не са взимали участие никога", споделя Олга Челкова, член на първия екипаж, съставен изцяло от жени.

Вижте какво още споделят те във видео от тренировките им по-горе.