"Законът не изисква писмен договор за наем. Ние обаче разчитаме на подписаните такива“, това обясни адвокат Радостина Хаджиева в „Преди обед“ по bTV.

Договорът за наем за повече от една година изисква да бъде нотариално заверен и да бъде вписан в имотния регистър. Това гарантира отношенията между наемодателя и наемателя. 

Права и задължения на наемателя:

  • Депозит в размер на един или повече наема.
  • Регулярно плащане на вноските.
  • Внимателен оглед на имота, който наема.

Права и задължения на наемодателя:

  • Депозитът може да не бъде върнат, ако наемателят е нанесъл щети в жилището.
  • Когато договорът за наем се прекрати, наемодателят е трябва да е сигурен, че ще получи жилището си в състоянието, в което го е отдал.
  • Трябва да се грижи за имота, който отдава.

Във всеки момент, в който наемателят установи проблем, трябва незабавно да уведоми своя наемодател.

Има две решения на проблема според адвоката. Наемателят да изисква отстраняване на проблема или да го направи сам, след което да иска от наемодателя сумата, необходима за отстраняването на проблема.