tedxmladostwomen
  • Д-р Бояна Петкова: "Зададох си въпроса: кой, ако не аз?"
  • TedxMladostWomen – повече от форум
  • Дарина Такова: Гласът на един живот
  • Анита Класанова за вярата в мечтите, силата, любовта и успеха
  • TEDxMladostWomen 2015