tedxmladostwomen

  • Д-р Бояна Петкова: "Зададох си въпроса: кой, ако не аз?"

  • TedxMladostWomen – повече от форум

  • Дарина Такова: Гласът на един живот

  • Анита Класанова за вярата в мечтите, силата, любовта и успеха

  • TEDxMladostWomen 2015