ja bulgaria

  • Танцът на лисицата: българи правят компютърна игра, която се бори с негативните емоции

  • Български студенти разработват настилка, която събира енергия от пешеходци и я преобразува в електричество