сажди
  • Художник твори красиви изображения от пламък и сажди
  • Обезсаждител – да, и такова нещо има
  • Саждите от замърсения въздух достигат плацентата и плода в утробата