алена
 • Попитай кафето – огън, огърлица, око, ограда
 • Попитай кафето – палатка, паметник, парашут
 • Попитай кафето – паун, паяк, пеперуда, перо, пирамида
 • Попитай кафето – пирон, писмо, пистолет
 • Попитай кафето – планина, подкова, полумесец
 • Попитай кафето – прасе, примка, прозорец
 • Попитай кафето – пръстен, птица, пясъчен часовник
 • Попитай кафето – разклонена линия, рак, раковина, риба
 • Попитай кафето – решетка, рог, роза, ръка
 • Попитай кафето - самолет, свещ, свещник
 • Попитай кафето – сграда, скелет, слънце