На 16 април (Лазаровден) ще отпразнуваме пролетния празник на децата, родени след прилагане на модерни асистирани репродуктини технологии.  Мястото на събитието е зала „Резиденция Бояна” на Националния Исторически Музей, а часът - 11 сутринта.

Инициатори са семействата, сдобили се с деца по метода ин витро. Малките ще демонстрират своите умения в областта на науката, изкуството и спорта. Някои от тях ще са част от музикално-артистичната програма, в която звезди ще са АКАГА, Графа, „Фа диез”, Мая Нешкова и др.

Art Baby Fest 2011” цели да покаже, че тези деца са желани и отглеждани с изключително много любов. Освен това са живото доказателство за капацитета и мощта на съвременната медицина и биология в областта на човешката репродукция, както и за ефективността от обединените усилия на правителствени институции и неправителствени организации за преодоляване на проблемите, свързани с демографската криза в страната.

Както е добре известно, България през последните две десетилетия е в демографска криза - за период от 20 години нацията е намаляла с близо 2 милиона души. Това се дължи, от една страна на емиграционен отлив (и то предимно на млади хора, в репродуктивна възраст), а от друга – на силно негативния естествен прираст, най-вече поради силно намалената раждаемост.  През последните години българите неведнъж сме били със статута на най-изчезваща нация в света...

В същото време, у нас има не по-малко от 240,000 - 250,000 двойки с репродуктивни проблеми. През  последните  25 години  екипите  от  лекари, биолози и акушерки, ръководени от Д-р Павлета Табакова, чрез методите на АРТ (модерните асистирани репродуктивни технологии - ин витро оплождане, инсеминации, криоконсервация и др.) и реподуктивната хирургия са създали над 1000 деца, някои от които вече сами са станали родители.

На Лазаровден от 2000 г. подобни срещи на децата се организират вече няколко пъти.

Децата ще получат подаръци, а освен това можете да се включите с помощ в паричен вариант за социално слаби семейства в нужда.