Студентите по българска филология с подкрепата на Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски" организират конкурс за текстове на песни.

Целта на конкурса е да се изберат текстове с филологическа стойност и да се преработят в песни за българската поп музика. Много от текстовете на новите български парчета нямат културна тежест, нито филологическата перспектива за лиричност и смисъл.

Наградите в конкурса ще са три – две втори места и първо – избрани от 6-членно жури. Авторът на текста с първо място ще получи плакет за принос за връзките между филологията и изкуствата.

"Ще превърнем в песни всички произведения, които бъдат одобрени от нашата музикално-филологическа комисия. Това е още една възможност за изява, както и мотивация за разнообразните интереси на студентите", споделя организаторът Атанас Нейчев.

Победителят ще се определи по точкова система от сбора на следните критерии – смислов и културен принос, инструментация, структура, оригиналност, ритъм, техника.

Формулярът за участие е отворен за всички студенти до 15 май, а награждаването ще се състои в края на семестъра в Софийски университет "Св. Климент Охридски".