Настъпи третият ден от кръстната смърт на Исус. Според библейските свидетелства Мария – Христовата майка и Мария Магдалена, заедно с другите жени мироносци, отишли при гроба. Там те видели огромния камък, с който бил запечатан – отместен. А гробницата, в която било положено тялото Исусово – празен. И тогава се явил ангел и им казал думите:

"Не се бойте. Зная, че търсите разпнатия на кръста Исус. Няма го вече тук. Той възкръсна!"

Така привилегията да съобщят на света за великото събитие – възкръсването на Христос – се паднала на жените. По-късно учениците на Исус – Петър и Йоан, също се убедили, че камъкът е отместен, а гробът – празен, и повярвали във възкресението на Учителя си.

По-нататък евангелистите разказват

за многократно явяване на Исус пред учениците му. Първата свидетелка на тържеството на духа над смъртта е била вярната последователка Мария Магдалена. Пред нея Исус се явил, когато на втория ден тя отново отишла при гроба му с надежда да разбере къде е тялото. На нея той разкрил, че е жив, възкръснал от мъртвите и скоро ще се възнесе на небето при Отца си. За да се увери в реалния образ пред себе си, Мария Магдалена понечила да докосне ръката на Исус, но той се отдръпнал с думите, че тялото му се вижда, но все още не може да бъде усетено.

"Noli me tangere", Исус се явява пред Мария Магдалена след възкръсването си, Александър Иванов (1835), Снимка: exurbe.com

За всички християни този ден – Възкресение Христово

– е най-светлият и тачен празник. Той е израз на победата над преходността и мрака, на вярата в пречистващата сила на любовта, на стремежа към хармония и духовно усъвършенстване.

Вижте повече за това защо празнуваме различно от други християни в pravoslavieto.com >>

Великден е!

Време е да разчупим козунака, да разбъркаме голямата великденска салата, да посегнем към печеното агне и да счупим яйцата. И всички на трапезата да вдигнем тост и да се поздравим с "Христос воскресе"!