"Всичко минава. Това, което някога ни се е струвало център на вселената, след години го виждаме като прашинка и не можем да проумеем защо тогава сме се поддали на илюзията."

- Тадеуш Доленга-Мостович (1898 - 1939), полски журналист, сценарист и писател