"Ако са ви отговорили с мълчание, не значи, че не са ви отговорили."

- Сократ