"Само незрелият се безпокои какво ще кажат за него или как ще го нарекат. Не е важно как наричат сакурата - както и да я наречеш, тя пак ще цъфти божествено."

- Сакума Шозан (1811 - 1864), японски политик и учен