"Щастливият човек няма минало, нещастният няма нищо друго."

- Ричард Фланеган (р. 1961), австралийски писател