"За човешкото същество, вероятно най-трудното нещо отредено му от съдбата на този свят, е да обича друго човешко същество, работа като всяка една - но без подготовка!"

Райнер Мария Рилке (1875 — 1926), австрийски поет, роден в Прага, един от най-значимите творци на поезия от края на XIX и началото на XX век.