Ние трябва да станем промяната, която искаме да видим.