Днес отдаваме почит на четиридесет и двама християнски мъченици от IX век, пострадали за вярата си в Иисус Христос през 838 г. във фригийския град Аморион (днес Хисар, източно от град Емирдаг в Централна Турция). Това се случило по времето на византийския император Теофил, припомня БТА.

Добре укрепеният град бил обсаден през 838 г. от войските на абасидски халиф. Християните се защитавали мъжествено срещу нашествениците мюсюлмани и врагът вероятно щял да отстъпи, ако между жителите на града не се намерил предател. Той показал на арабите уязвимата страна на крепостната градска стена и така градът бил превзет и предаден на огън и сеч. По-голямата част от жителите и войниците, които защитавали града, били избити или отведени и продадени като роби. Победителят заповядал да затворят в тъмница военачалниците, които били 42-ма души. Запазени са имената само на някои от тях: Константин, Калист, Теофил, Васой, Аеций, Кратер, Мелисин и Кирил.

Освен способни военачалници те се показали и верни последователи на Спасителя Христос. За тях предстояло много тежко изпитание. Напразно император Теофил предлагал богат откуп, за да ги спаси от плен. Надменният халиф отхвърлил всякакъв откуп. Той много искал да принуди тези видни християни да се отрекат от вярата си и за тази цел употребил всички средства.

Но доблестните воини не можели и да си помислят да изменят на християнската си вяра и за нея били готови да пожертват дори живота си. Понесли много и най-жестоки изпитания без никой от тях да се сломи духом. Те търсели сила и утеха в постоянната молитва към Бог. Така успели всички спокойно да дочакат смъртта си, която не закъсняла. Заради различни противоборства в халифата арабите трябвало да напуснат Аморион, но преди това военачалниците християни били осъдени на смърт и посечени с меч.

Днес имен ден празнуват Красимир, Красимира, Красен.