Според изследване на университета в Кейбридж, няма значение в какъв ред са подредени буквите в една дума. По-важно е първата и последната да са правилни. Между тях може да поставите каквото и да е, в какъвто и да е ред и човек пак ще разчете думата правилно.

Причината е, че човешкият мозък е устроен така, че приема визуално цялата дума, а не я разглежда буква по буква.

ЧU2IШ СЕ Кe3VО НЕ Е Н()r1Д С Т/3И Т1x7Т?

1МА 5REcАЛ1НО Мн@6О 7/ФРИ. НО ПR02uЛжАVАШ ДА ГО 41ТЕ6. И Д0Р1 UСПRВАШ ДА Р@3Б7Р/Ш Н1П17АН0ТО. НЕ ВSI4КИ 08АЧЕ 6Е У$5ЕRТ. ЗА6@1О Т0Z7 Т℮КсТ На17ТінА НЕ Е О61К#0В4Н!

7КО ®АЗ41Т4Ш іОЗИ ТЕ5СТ, 3Н@1И СИ #ЕNА, К0R1О 0ЯМА П®О5Л0М С О41ТЕ, VЕНА, 3ОЯТО 4Е1Е И 05ИЧА ДА СЕ 3AbА9ЛЯvА.