Отсъствието на сън е неестествено. Психологически изследвания показват, че хората, които страдат от безсъние, са по-емоционални и изпитват силна тревожност. Вероятно цялата тревогата им пречи да спят в желанието да намерят резрешение на проблемите си. Лиз Бурбо пише, че трябва да се разбере, че по-скоро сънят дава съвет, отколкото будуването. 

Човек трябва да се научи да бъде чувствителен, а не емоционален.

Под въздействие на стреса на работното място или вкъщи човек живее в болезнено очакване на непредвидимите опасности. С богато въображение, страдащият от безсъние си представя неща, които дори не са възможни.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

В интерес на всеки е да проявява повече доверие към хората в обкръжение си. 

Сънят възстановява изразходваната през деня физическа и псхическа енергия. Не може да има стабилна нервна система без достатъчно сън. Смята се, че средно човек има нужда от 8 часа сън всяка нощ.