На връх 8 март – празник на майката и на жената, реших да насоча вниманието на нашите читателки върху една, недостатъчно обсъжана в публичното пространство, но достатъчно щекотлива, тема, касаеща трудностите, с които младите майки в България се сблъскват при търсенето на работа.

Всъщност поводът за този щрих е неотдавнашното ми запознанство с млада майка, която, за жалост и към момента, все още си търси работа, след като детето й вече е навършило две годинки. Макар и с висше образование, и не много голям, но все пак, 5-годишен трудов стаж, тя вече се бе сблъскала с непреодолими трудности. Оказало се било, че почти навсякъде, където се явявала на интервю за работа по специалността си, била отхвърляна, явно или завоалирано, поради причината, забележете, че е майка на малко дете! Всъщност, истината е, че и на мен самата, преди години, на няколко интервюта за работа бях принуждавана да отговарям на следните въпроси: "Омъжена ли сте?”, "Имате ли деца?” и дори "Искате ли да имате дете?" и "Очаквате ли в скоро време дете?”... ?! Без коментар...

Въпреки че в трудовото законодателство майчинството не е основание за несключване на трудов договор или за неговото прекратяване, то е скритата причина за болшинството случаи на отказ за назначаване на работа. Големите и по-малки фирми, дори държавните предприятия и учреждения, избягват да се ангажират чрез трудово правоотношение с млади майки. Грозен факт, особено присъщ на българската тъжна действителност. Това, за жалост, е повсеместно явление, тъй като всеки работодател би могъл лесно да намери оправдание, дори пред собствената си съвест, с продължаващата икономическа криза...

Естествено, има и изключения, колкото и малко да са, но да не забравяме –"изключението идва, за да потвърди правилото”. А такава порочна практика, която сама по себе си представлява дискриминационно отношение към млади хора с деца, за съжаление у нас се прилага безпрепятствено, поголовно и безнаказано.

Имате ли отношение и запознати ли сте с гореописаното явление и с така поставения проблем? Преживели ли сте самите Вие сблъсък от подобен характер?