Всеки човек на Земята има майка, макар и не всеки да има възможността да се обръща към нея с „МАМО“. И единствено жените могат да чуят някой да ги нарича „МАМО“. Това е най-женската дума на света и е дума, която жените не само обичат да чуват, но и обичат да казват.

Снимка: Getty Images

Затова „МАМО“ е думата, която създава живот… дори този живот да не е дошъл от собствената ти утроба.
Когато кажеш „МАМО“, изричаш молитвата, с която благодариш за този живот на единственото божество, което познаваш през първите години от съществуването си.

Снимка: Getty Images

Не всяка жена е майка, но всяка жена е дъщеря.

Когато ти кажат „МАМО“, това означава, че имаш отговорност.
Когато кажеш „МАМО“, това означава, че можеш да предадеш част отговорността на друг.

Снимка: Getty Images

Въпреки че не може да я изрече, думата „МАМО“ е единствената, която има значение за новороденото бебе. „МАМО“ е целият му свят и решението на всичките му проблеми. И когато се научи да говори, „МАМО“ е една от първите думи, които излизат от устата му.

Думата „МАМО“ означава модел за подражание.
Думата „МАМО“ е по-силна от „Моля те“.
Думата „МАМО“ е по-силна от „Благодаря!“

Снимка: Getty Images

Никой не може да се обърне с „МАМО“ и да изпитва чувство на презрение или превъзходство. „МАМО“ е единствената дума, която изразява само възхищение и любов.

Когато чуеш „МАМО“, знаеш, че някой се нуждае от теб.
Когато кажеш „МАМО“, знаеш, че някой ще се погрижи за теб.

Снимка: Getty Images

МАМО“ е благородническа титла, която жената трябва да заслужи, ако я желае. И единственият човек, който може да ти даде сила, насоки и вдъхновение е този, към когото и ти можеш да се обърнеш с „МАМО“.

Когато се обърнеш към нея с „МАМО“, знаеш, че тя има цялата мъдрост на света.
Когато към теб се обърнат с „МАМО“ знаеш, че има още много, което трябва да научиш.

Снимка: Getty Images

На света няма друга дума, освен „МАМО“, която да е наситена с толкова много смисъл, а същевременно да има едно единствено значение – любов.