Европейската комисия стартира инициативата „Нов европейски Баухаус“. Проектът дава възможност на хората да изградят сами света, в който искат да живеят.

От 3 години насам Европейската комисия отличава такива природни проекти. В България има 2 проекта с награда – Русе и Бургас. Пространствата около река Дунав се преобразяват. Хората вече могат да се разхождат, децата да играят или да спортуват благодарение на спортните съоръжения.

Бургас печели с идеята си за трансформация на стара спортна зала. Превръща се в място, където млади и стари могат да си предават ценности и традиции.

Идеята на инициативата е за устойчивост, естетика и приобщаване. По този повод в Париж създават зелени градски градини на своите балкони. Тези пространства намаляват горещите вълни по време на летните дни. Използват се като място за почивка.

Екологичните пространства се разширяват. В Париж създават природна библиотека, където всеки може да засажда растения, а сред това се грижи за тях с помощта на екологични материали като дъждовната вода. Идеята на библиотеката е да увеличи биоразнообразието и да се превърне в място за социална интеграция.

Утрешния ден започва с днешните решения. Как да бъде по-красив той, вижте във видеото: