zero waste
  • Блажка Димитрова за живота с нулев отпадък: Гледайки какво правя аз, дъщеря ми започва да прави същото