hongchi xiao

  • Мастер Хончи Шао: Всички физически проблеми са отражение на духовните и емоционалните такива!

  • Мастер Хончи Шао: Хората могат да се справят с болестите си сами много по-добре от лекарите!