black live matters

  • Фондацията Black Lives Matter получава 4 млн. долара дарения за месец. Но тя няма нищо общо с движението Black Lives Matter