приобщаване
  • Майка украсява слуховото апаратче на сина си, за да не се чувства изолиран от чуващите си приятели