лектор
  • Пловдив: Епицентърът на съвременното изкуство
  • Д-р Радосвета Стаменкова – “Доброто е по-силно”
  • Форумът на ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 ще дискутира ролята на реката в съвременния град