връхна дреха
  • Завий се с юргана на баба! Модерно е!
  • Всички говорят за палтото на Селин Дион – "голямо колкото апартамент“
  • Зимно палто според фигурата