Не е необходимо да сте благородник, за да сте благородни. Благородството е качество, заложено във всеки един от нас, което е редно да развиваме с всеки следващ ден.
Като се замислим, то е повече от просто качество. Благородството е състояние. Мъдрост. Еманация на духа. Същност, която съчетава множество и неизброими добродетели:
Благородство е...
...готовността да подкрепяме дадена кауза и да защитаваме изконните човешки ценности.
...способността да проявяваме милосърдие, съчувствие и състрадание.
... да се застъпваме за слабия и онеправдания.
... да помагаме на изпадналия в беда, без да очакваме нещо в замяна.
... да прощаваме и да искаме прошка.

... да се радваме на успехите на близки, колеги и приятели.
...да вярваме, да търсим и да намираме доброто във всеки човек.
...да защитаваме онзи, по когото хвърлят хули, клевети и кал.
... да си непримирим към престъпленията и негативните явления в съвременното общество.
... да признаваме, когато не знаем и да питаме, за да научим.
... да не гоним, на всяка цена, славата и богатството.
... да не градим собственото си щастие на гърба на чуждото нещастие.
... да се изправяме смело пред изпитанията на живота, запазвайки човешкото в себе си.
... когато уважаваме мнението на другия и се стремим да го разбираме правилно.
...неизмеримо качество. Благородството е съизмеримо единствено с любовта, вярата и добротата.
Благородството е... Мъдростта на душата и дългyt на сърцето.

 

Сега ви каним да се замислите, колко такива души познавате? Отговорът на първоначалния ни въпрос е вътре в нас.