Азиатските слонове шумно оплакват и погребват починалите си малки, установи изследване на индийски учени. Резултатите сочат, че поведението на животните наподобява човешките погребални традиции.

Изследователите са идентифицирали пет погребения на малки слонове, извършени от гигантските бозайници в северните райони на Бенгал през 2022 г. и 2023 г., сочи проучването, публикувано в специализираното издание Journal of Threatened Taxa. Те са установили, че във всеки от случаите слоновете от стадото са носили починалото слонче за хобота и краката, преди да го погребат в земята с крака, насочени нагоре.

Снимка: istockphoto.com

След анализ на доклади от наблюдения, дигитална фотография и резултати от аутопсии, смятаме, че труповете са погребани по необичаен начин независимо от причините за смъртта на младите животни, посочват авторите. За един от случаите се отбелязва, че стадото е издавало силен рев и звуци от хоботите около погребания слон.

Снимка: istockphoto.com

Изследването установява, че само младите слонове се отнасят за погребение, вероятно поради това, че възрастните слонове са много по-тежки, за да бъдат пренасяни от останалите животни от стадото. Авторите Парвеен Касуан и Акашдееп Рой казват, че изследването им е установило, че няма никаква пряка човешка намеса в кончините на петте млади животни.

Снимка: Зоологическа градина София

Открити са отчетливи отпечатъци от стъпките на петнадесет до двадесет слона около гробовете и по пръстта върху телата на погребаните, които са починали от системна органна недостатъчност на възраст от три месеца до една година, пише БТА.

Слоновете погребват малките си в напоителни канали в чаени плантации, на стотици метри далеч от най-близките населени места. И в петте изследвани случая стадото се е отдалечавало доста от гроба на младото животно и по-късно избягвало да се връща в района. Азиатските слонове са застрашен от изчезване вид. Смята се, че в природата живеят около 26 000 екземпляра, обитаващи предимно Индия и някои страни от Югоизточна Азия. Животните от вида живеят средно по 60-70 години.

Снимка: Getty Images