Хората по света са различни, хората от различните страни имат нужда от приемане и разбиране. Не забравяйте, че всички се раждаме деца и после ставаме "други". Затова, честит празник на всички деца по света! Защото, ако цялото население на Земята бъде сведено до едно селце от 100 души, ще изглежда така:

- 57 азиатци;

- 21 европейци;

- 14 от Западното полукълбо;

- 8 африканци;

- 52 жени;

- 48 мъже;

- 70 цветнокожи;

- 30 бели;

- 30 християни;

- 70 от друга религия;

- 89 хетеросексуални;

- 11 хомосексуални;

- 6 жители на САЩ, притежаващи 59% от световното богатство;

- 80 ще имат бараки за домове;

- 70 няма да могат да четат;

- 50 ще страдат от недохранване;

- 1 ще има висше образование;

- 1 ще има собствен компютър;

- 1 ще умре;

- 1 ще се роди.