Днес честваме Световният ден на водата, който се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам.

Световният ден на водата се отбелязва по предложение на участниците в Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Световният ден на водата цели да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси, които са източник на живителната течност.

Според учените 97% от всичките запаси на Земята се дължат на солените води на моретата и океаните, а само 2% се съхраняват в ледените шапки на Антарктида, Гренландия, Арктика и високите планини в Америка, Азия и Европа. Човечеството е в състояние да използва не повече от 1% от целия този огромен ресурс.

Цели 70% от земната повърхност са заети от вода. Само 2,5% от това количество е прясна вода, почти две трети от която се намира в полярните ледници. Около 1,8 млрд. души в света използват за източник на питейна вода замърсени с фекалии води, което ги излага на сериозен риск от заразяване с холера, дизентерия, коремен тиф.

Снимка: iStock

Основните източници на вода за човека са реките и езерата, а също почвената влага и подземните води. Най-големият природен резервоар на прясна вода е езерото Байкал, разположено в Източен Сибир - 20% от световните и 80% от руските запаси на езерна прясна вода.

Тъй като всяка година честването на Световния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода, темата тази година е "Вода за всички!".