Знаете ли, че през 1802 г. Хъмфри Дейви изобретява първата електрическа лампа в света?

Международният ден на светлината се чества ежегодно на 16 май, за да се отбележи приносът на светлината и технологиите.

Международният ден на светлината е посветен на годишнината от първата успешна операция с лазер на физика и инженер Теодор Майман през 1960 г. Този ден се отбелязва в цял свят чрез събития и форуми, организирани от хора от и извън научната общност.

Още от древността хората са използвали различни материали за получаване на светлина – от кухи камъни, черупки или дърво, напоени с животинска мазнина и маслени лампи, до свещи и газ. Съвременната история на светлината започва с изобретяването на електрическата крушка. Противно на общоприетото схващане, електрическата крушка е изобретена много преди Томас Едисон да я патентова.

Снимка: iStock

През 1802 г. Хъмфри Дейви изобретява електрическата дъгова лампа, ранен предшественик на електрическата крушка с нажежаема жичка, като свързва волтаични купчини с електроди от дървени въглища. Дъговата лампа обаче не е била практичен източник на осветление, тъй като е била твърде ярка за домашна или работна употреба и е изгаряла бързо. Това изобретение води до създаването на предпазна лампа за миньори през 1815 г. и до улично осветление в няколко европейски града, включително Париж, през XIX в.

Днес по света хората непрестанно обмислят и внедряват различни практики за пестене на електроенергия – дали за опазване на околната среда или за понижаване на личните разходи.

Ето няколко интересни практики по света за пестене на електроенергия:

1. Районни системи за отопление и охлаждане

Районното отопление в Копенхаген, Дания, използва отпадната топлина от производството на електроенергия и други източници за осигуряване на отопление и топла вода за сградите. Тази високоефективна система намалява необходимостта от индивидуални отоплителни тела и намалява общото потребление на енергия.

2. Ценообразуване по време на ползване

Цените на електроенергията през деня в Онтарио, Канада, варират. Потребителите се стимулират да използват електроенергия в часовете извън пиковите, когато тя е по-евтина, като по този начин се изравнява кривата на пиковото потребление и се насърчава енергийната ефективност.

3. Състезания за пестене на енергия

Снимка: iStock

Публичните кампании в Китай правят надпревари и състезания, за да насърчат жителите и работещите в тези организации да намалят потреблението на енергия. Тези инициативи често включват обучения за техники за пестене на енергия и различни стимули за постигане на резултати.

4. Сгради с нулево потребление на енергия

Нидерландия насърчава изграждането на сгради с нулево нетно потребление на енергия чрез строги разпоредби и финансови стимули, като гарантира, че новите сгради произвеждат толкова енергия, колкото се консумира, чрез възобновяеми източници.

5. Модернизация на общественото осветление

Национална програма за улично осветление (SLNP) в Индия има за цел да замени традиционните улични лампи с енергийно ефективни светодиодни лампи. Тази програма е намалила значително потреблението на енергия и разходите за поддръжка на електричеството в градовете.