Ако наистина вършим всичко, на което сме способни, ще бъдем удивени от самите себе си.