"Истината е, че имаш много красиво лице, но душата ти е в дървена клетка. Поради тази причина, стой далеч от мен. Защото моят език и думите ми са като пламъци, да не се подпалиш!"

- Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик